درباره انبار بسته بندی محصولات گلخانه ای ترابی

انبار بسته بندی محصولات گلخانه ای حسین ترابی از سال 1395 با هدف سهولت عرضه و فروش محصولات گلخانه ای  به داخل و خارج از کشور تأسیس شده است.

این مجموعه در حوزه فروش انواع کود و سموم کشاورزی و همچنین تجهیزات گلخانه ای نیز فعالیت می کند.

40 نفر

تیم حرفه ای

15 سال

تجربه فعالیت در بازار

5000

انبار با 4 سوله مجزا

20 تن

ارسال بار صادراتی در روز

واحد های مجزای کسب وکار ما

انبار بسته بندی محصولات گلخانه ای ترابی برای رفاه مشتریان خود بخش های کسب و کار خود را به صورت حرفه ای تشکیل داده است.

ما در انبار بسته بندی محصولات گلخانه ای ترابی فروشنده محصولات زیر هستیم